Från TV och video

SVT, Lilla Löpsedeln
(1,6 MB)

Öppna Kanalen
(4,1 MB)

Hälsningar från kända personer

Informationsvideo
(9,1 MB)

Drogkampen på YouTube
Kort informationsvideo
(3:35 min)

Du kan se filmerna med
Windows Media Player

Kontakt

Utvärdering

De internationella utvärderingarna samt certifieringen från IQ-institutet når du via vår startsida. Vid sidan av dessa utvärderas Drogkampen årligen lokalt enligt en gemensam modell. Modellen bygger på mätbara mål och delmål. För­ändringar år från år kan där­för lätt avläsas. Dessutom möjlig­gör modellen jäm­förelser mellan olika kommuner.

Sedan starten 1997 har vi under flera år i rad sett en sjunkande trend när det gäller drog­konsumtionen bland niondeklassarna i Upplands Väsby kommun. För­ändringen samman­faller tidsmässigt med starten av Drog­kampen. Trenden går att avläsa i Upplands Väsby kommuns drogenkäter fram till att kommunen övergick till en ny enkät.

En annan enkät bland niondeklassare visar dessutom, år efter år, att en tredjedel av dem anser, att de blivit mer negativt inställda till droger tack vare Drogkampen.

Här kan du ladda hem några av våra lokala utvärderingar:

Utvärderingen 1997-2000
(153 kB)

Utvärderingen 2001
(247 kB)

Utvärderingen 2002
(51 kB)

Utvärderingen 2003
(59 kB)

Utvärderingen 2004
(104 kB)

Utvärderingen 2005
(98 kB)

Utvärderingen 2006
(91 kB)

C-uppsats av Marie Wengse, 2006
Lärarhögskolan i Stockholm, institutionen för samhälle, kultur och lärande.
English title: Is ”Drogkampen” an effective model for drug preventative work in schools?
(245 kB)

Utvärderingen 2007
(103 kB)

Utvärderingen 2008
(686 kB)