Från TV och video

SVT, Lilla Löpsedeln
(1,6 MB)

Öppna Kanalen
(4,1 MB)

Hälsningar från kända personer

Informationsvideo
(9,1 MB)

Drogkampen på YouTube
Kort informationsvideo
(3:35 min)

Du kan se filmerna med
Windows Media Player

Kontakt

Drogkampen - ett föreningsstött företag

Efter elva år omvandlades Drogkampen till ett föreningsstött företag. Vi tar nu de första stegen mot att förverkliga visionen från hösten 1997, då Drogkampen föddes:

Drogkampen blir en etablerad pedagogisk metod, där klasser från olika kommuner i hela Sverige tävlar mot varandra.

Vi erbjuder fler kommuner att delta i Sveriges enda drogförebyggande metod som fått nationella och internationella utmärkelser som tobaks­förebyggande, alkoholförebyggande, drogförebyggande samt brotts­före­byggande. Fyra unika utmärkelser som stöd för vårt arbete med de fyra livsvillkoren och mot drogerna. Dessutom får ni hjälp med uppläggning av strategi, en utbildningsdag i er kommun, hjälp med marknadsföringen samt kontinuerligt stöd till er eldsjäl.

Vi möts i Drogkampen!