Från TV och video

SVT, Lilla Löpsedeln
(1,6 MB)

Öppna Kanalen
(4,1 MB)

Hälsningar från kända personer

Informationsvideo
(9,1 MB)

Drogkampen på YouTube
Kort informationsvideo
(3:35 min)

Du kan se filmerna med
Windows Media Player

Kontakt

Föreningen Drogkampen

Drogkampen är ett ovanligt företag. Verksamheten har vuxit fram i nära samarbete med elever, lärare, föräldrar, företag, församlingar och för­eningar. Drogkampen stöds idag av många sponsorer samt Föreningen Drogkampen - en ideell organisation.

Föreningens syfte är att stödja och utveckla samt att sprida Drogkampen vidare till flera kommuner. Föreningen har sitt säte i Upplands Väsby. Här är styrelsen:

Ordförande Nathalie Remmo
Kassör Kent Löfstedt
Sekreterare Thord Jansson
Ledamöter Mia Nilsson
Mikael Pettersson
Erik Persson
Suppleant Anette Reuterhagen

Föreningens hemsida hittar du här: Drogkampen på Facebook

Vill du bli medlem? Kontakta eller föreningens ordförande! Vi har ett gemensamt mål. Därför är medlemskapet i Föreningen Drog­kampen naturligtvis helt gratis!